Księga przychodów i rozchodów Szczecin

Jeśli szukasz profesjonalistów, którzy poprowadzą dla Ciebie księgę przychodów i rozchodów w Szczecinie – zapraszamy do współpracy. KPiR to forma księgowości uproszczonej, którą przeważnie wybierają właściciele małych firm (np. spółek osobowych) i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Korzystają oni z opodatkowania na zasadach ogólnych lub z podatku liniowego. Podstawę do obliczenia podatku stanowi wówczas dochód, będący wynikiem różnicy między kwotą przychodów a kwotą kosztów. W księgach zapisujemy kwoty uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. W ramach usług z zakresu małej księgowości zajmujemy się również rozliczaniem dochodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Podstawą do obliczania podatku są wtedy przychody z danego roku obrotowego. W przeciwieństwie do pełnej księgowości – prowadzenie księgowości uproszczonej przez osobę, która nie jest specjalistą z tego zakresu, jest możliwe. Wymaga jednak zdobycia wiedzy dotyczącej podstaw księgowości i przepisów podatkowych oraz jej systematycznej aktualizacji. A to z kolei wiąże się z dodatkowym czasem, który możesz przecież wykorzystać na realizację innych celów, związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Jakie zasady uwzględniamy przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów?

Zasady, wg których należy dokonywać zapisów, podobnie jak elementy składowe KPiR, określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Księga ta składa się z 17 kolumn, które służą m.in. do wprowadzania danych kontrahentów, opisów zdarzeń gospodarczych, poszczególnych przychodów oraz sum przychodów, zakupu materiałów lub towarów handlowych, wynagrodzenia brutto dla pracowników oraz pozostałych kosztów prowadzenia działalności.

Podstawę każdego zapisu w KPiR stanowią dowody księgowe – faktury VAT, dokumenty celne, ponadto rachunki, które spełniają wymogi zawarte w przepisach, a także inne dokumenty, potwierdzające zaistnienie zdarzenia gospodarczego, zgodnie z jego faktycznym przebiegiem (np. dowody opłat pocztowych i bankowych). Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona elektronicznie – za pomocą programu komputerowego. Kiedy powierzysz nam prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Szczecinie – zaoszczędzisz znacznie więcej niż czas. Unikniesz niepotrzebnych nerwów w przypadku niezamierzonych błędów, skutkujących brakiem rzetelności czy wadliwością księgi.

Warto wspomnieć, że osoby prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie, w ramach spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, których przychody za poprzedni rok obrotowy spadły poniżej 2 mln euro, mogą przejść z pełnej księgowości na KPiR. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – działamy w branży od 2008 roku. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów podlega różnym regulacjom prawnym, te zaś nie mają przed nami żadnych tajemnic. Z ogromną chęcią i zaangażowaniem zadbamy o Twoje rozliczenia i Twój spokój.