Prowadzenie ksiąg rachunkowych Szczecin

Jedną z naszych głównych usług jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w Szczecinie. Służą one do rejestracji wszelkich operacji gospodarczych i są jednocześnie źródłem informacji na temat sytuacji finansowej firmy. Księgi zawierają dane, na podstawie których można weryfikować i optymalizować koszty, a tym samym zwiększać rentowność firmy. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych (ksiąg handlowych) obligują przedsiębiorcę przepisy, a dokładnie Ustawa o rachunkowości, zgodnie z którą obowiązek ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych dotyczy m.in.:

  • spółek handlowych (osobowych, kapitałowych oraz organizacji), spółek cywilnych i osób prawnych (z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego);
  • w przypadku przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, wynoszących co najmniej równowartość 2 mln euro w walucie polskiej: osób fizycznych, ponadto spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku, które działają zgodnie z Ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Obowiązek posiadania ksiąg rachunkowych, wynikający z osiągnięcia limitu przychodów, wiąże się też z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto podkreślić, że limit jest aktualizowany co roku i przeliczany na walutę polską zgodnie ze średnim kursem euro, ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku, który poprzedza dany rok obrotowy.

 

Co oferujemy w ramach pełnej księgowości w Szczecinie?

Klienci, którzy korzystają z usług pełnej księgowości w Szczecinie, uzyskują od nas kompleksowe wsparcie w prowadzeniu dokumentacji finansowej. Cieszy nas, że w ich gronie jest wiele osób, które zaufały nam na tyle, że w sytuacji zmiany formy rozliczania działalności gospodarczej na pełną księgowość, bez obaw i z całkowitym przekonaniem powierzyły nam zadania z nią związane. Są to przeważnie osoby, które zaczęły z nami współpracę od korzystania z usług dotyczących uproszczonej księgowości – prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w Szczecinie.

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest znacznie bardziej skomplikowane od „małej księgowości”. W tej sytuacji bardzo korzystnym rozwiązaniem jest zlecenie nam tej usługi. Zwykle stanowi to również opcję bardziej atrakcyjną finansowo niż zatrudnienie księgowego na etacie w firmie. W ramach pełnej księgowości rzetelnie rejestrujemy wszystkie transakcje finansowe. Dbamy o poszczególne składowe ksiąg rachunkowych – prowadząc je z należytą uważnością i starannością oraz przestrzegając wytycznych, określonych w Ustawie o rachunkowości.

 

Dlaczego prowadzenie ksiąg rachunkowych w Szczecinie warto oddać w nasze ręce?

W tym miejscu odwołamy się do opinii klientów, którzy polecają współpracę z nami przede wszystkim ze względu na nasze doświadczenie w branży i księgowość na najwyższym poziomie. Od początku istnienia przywiązujemy uwagę do wysokiej jakości usług, które zawsze dopasowujemy do oczekiwań klientów. Dzięki temu płacą oni tylko za te z nich, których naprawdę potrzebują. Jesteśmy od tego, aby przejąć wszelkie, często zawiłe i budzące niechęć obowiązki, dotyczące dokumentowania i rozliczania operacji finansowych. Nasi klienci mogą w pełni zająć się zadaniami, które wiążą się z głównym obszarem ich działalności.

W ramach pełnej księgowości przygotowujemy także sprawozdania finansowe. Poza prowadzeniem pełnej księgowości prowadzimy również akta personalne, w tym karty wynagrodzeń pracowników. Klienci uzyskują rzetelny obraz kosztów, jakie ponoszą w związku z zatrudnianiem kadry. W naszej ofercie znajduje się też obsługa kadrowo-płacowa w Szczecinie – możesz powierzyć nam wszelkie zadania, które dotyczą pracowników w firmie. Zapraszamy do współpracy – zleć nam prowadzenie ksiąg rachunkowych w Szczecinie, a będziesz mógł w pełni skupić się na swoich obowiązkach zawodowych. Co zyskasz w pierwszej kolejności?

  • przejrzyste i precyzyjne dane ekonomiczne, umożliwiające podejmowanie decyzji budżetowych, planowanie inwestycji i szacowanie zysków;
  • dokumentację pozbawioną błędów i zgodną z obowiązującymi przepisami;
  • spokój i pewność podczas kontroli instytucji zewnętrznych;
  • reprezentację przed urzędami;
  • możliwość stałego kontaktu telefonicznego i mailowego.