Ryczałt ewidencjonowany Szczecin

Rozliczamy ryczałt ewidencjonowany w Szczecinie. Często zdarza się, że klienci, którym pomagamy w zakładaniu firm, mają wątpliwości co do wyboru formy księgowości uproszczonej. Podejmując decyzję w tym zakresie należy przede wszystkim przeanalizować rodzaj działalności gospodarczej oraz potencjalne koszty jej prowadzenia. Są to 2 kluczowe kryteria, na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. W tym typie opodatkowania, zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, osiąganych przez osoby fizyczne – wysokość podatku zależy od profilu działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys podziału stawek ryczałtu w 2023 roku:

 • 2% – przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnych upraw i przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy;
 • 3% – działalność handlowa, gastronomiczna (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%), rybołówstwo;
 • 5,5% – działalność wytwórcza, transport ładunków pojazdami o ładowności powyżej 2 ton, roboty budowlane;
 • 8,5% – działalność usługowa, w tym działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży alkoholu powyżej 1,5% oraz przychody z najmu i dzierżawy;
 • 10% – przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości;
 • 12% – przychody ze świadczenia niektórych usług w obszarze IT, związanych z wydawaniem oprogramowania oraz doradztwem informatycznym;
 • 14% – opieka zdrowotna, usługi architektoniczne oraz inżynierskie;
 • 15% – pośrednictwo przy sprzedaży samochodów, motocykli i części do samochodów i motocykli, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej;
 • 17% – przychody związane z wykonywaniem wolnych zawodów (m.in. agenci ubezpieczeniowi, adwokaci, tłumacze).

Opodatkowanie w formie ryczałtu cechuje się dużą prostotą, gdyż nie uwzględniamy w nim kosztów uzyskania przychodów. Kiedy wybierzesz ryczałt ewidencjonowany – zapłacisz podatek od przychodów, które nie będą pomniejszone o koszty prowadzenia działalności. To rozwiązanie jest korzystne przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów, związanych z funkcjonowaniem firm. Zgodnie z przepisami, z naszej usługi rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego w Szczecinie możesz skorzystać, jeśli Twój przychód w ubiegłym roku nie przekroczył 2 mln euro (limit jest obliczany na podstawie średniego kursu tej waluty, ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku, który poprzedza dany rok obrotowy). Ten rodzaj opodatkowania można wybrać, jeśli podmiot gospodarczy jest:

 • osobą fizyczną, która osiąga przychody z działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstwem w spadku;
 • spółką cywilną, której jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne;
 • spółką cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku;
 • spółką jawną, której jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

 

Co otrzymasz w ramach usługi rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego?

W przypadku każdej z oferowanych przez nas usług dbamy o to, aby nasi klienci odczuwali spokój i mieli poczucie bezpieczeństwa. Finanse i podatki to ważne elementy funkcjonowania firm, jednak w przypadku braku własnego specjalisty w tych obszarach – z pewnością będą pochłaniać mnóstwo czasu i przysparzać niepotrzebnych zmartwień. Dlatego wykonujemy dla naszych klientów wszystkie czynności, określone przez ustawodawcę. Na potrzeby podatku VAT rejestrujemy operacje kupna i sprzedaży.

Zajmujemy się rozliczeniami podatkowymi w Szczecinie – zatem oprócz rocznych zeznań PIT-28, właściwych dla ryczałtu ewidencjonowanego, sporządzamy także inne rodzaje deklaracji, a także prowadzimy wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zapraszamy do kontaktu – chętnie opowiemy o szczegółach współpracy z naszym biurem. Doradzimy i podzielimy się wiedzą.