zielony segregator i rozliczenia PIT

Rozliczanie roczne PIT

Każda osoba uzyskująca dochody w kraju jak i za granicą jest zobowiązana do rozliczenia się z przychodów składając dokument PIT. Polega ono na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych z pracy, z emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie, z działalności osobistej, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a także ze sprzedaży nieruchomości. W zależności od zapłaconego podatku w ciągu roku w końcowym rozliczeniu może wyjść nadpłata podatku lub niedopłata podatku - wtedy to my musimy dopłacić brakującą część podatku do urzędu skarbowego.

Rozliczenia przychodu uzyskanego za granicą

Zajmujemy się wykonaniem rozliczeń rocznych od osób fizycznych, w tym dochodów pozyskanych podczas zatrudnienia za granicą. Obywatele polscy, którzy pracują za granicą mogą rozliczyć się w kraju korzystając z dwóch metod. Pierwszą jest metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Druga metoda to metoda proporcjonalnego rozliczenia. Oznacza ona, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku w kraju odlicza się podatek zapłacony za granicą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Pomagamy każdemu rozliczyć się z przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.