Prowadzenie ewidencji VAT Szczecin

Usługę prowadzenia ewidencji VAT w Szczecinie kierujemy do przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, których działalność dotyczy towarów i usług. Warto dodać, że na mocy Ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek posiadania tej ewidencji nie dotyczy podatników, u których sprzedaż jest zwolniona z VAT, a także podatników, którzy świadczą wyłącznie usługi zwolnione z VAT. Zgodnie z przepisami – od 2018 roku ten rodzaj ewidencji sporządzamy wyłącznie w formie elektronicznej. Jest ona niezbędna do przygotowywania obowiązkowych deklaracji rozliczeniowych: miesięcznych lub kwartalnych.

Dokument ten składa się z 2 rejestrów. Jednym z nich jest rejestr sprzedaży – na jego podstawie obliczamy kwoty podatku należnego w okresie rozliczeniowym, którego wysokość determinują: cena netto i stawka VAT. Ewidencja zawiera także rejestr zakupów, dzięki któremu ustalamy wysokość podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu. Stanowi on sumę kwot podatku VAT (ustalonych na fakturach z nabycia towarów lub usług, ponadto wynikających z dokumentów, które dotyczą importu towarów) oraz kwot podatku należnego (m.in. od importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca).

 

Jakie informacje uwzględniamy w ewidencji VAT?

Prowadzenie ewidencji VAT obejmuje analizę i wypełnianie różnych dokumentów. Wszelkiego rodzaju faktury, dokumenty celne, paragony z wymaganymi informacjami, raporty z kas fiskalnych – stanowią dla nas kluczowe źródła danych, niezbędne do umieszczania zapisów w rejestrze. Zgodnie z wytycznymi, które znajdują się we wspomnianej wcześniej ustawie (art. 109, ust. 3), w ewidencji VAT uwzględniamy informacje na temat: przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwot podatku należnego oraz podatku naliczonego (ponadto ich ewentualnych korekt), kwotę podatku do wpłaty lub zwrotu ze strony urzędu skarbowego.

Warto wspomnieć, że w oprócz prowadzenia ewidencji VAT, zajmujemy się także sporządzaniem JPK w Szczecinie. Dla naszych klientów przygotowujemy także dokumenty JPK_VAT, które zobowiązani są przesyłać co miesiąc do urzędów skarbowych (nawet, gdy rozliczają się w systemie kwartalnym). Oprócz ewidencji zawierają one deklarację VAT (VAT-7M i VAT-7K – dla rozliczeń kwartalnych). Zdajemy sobie sprawę, że nasza branża funkcjonuje w oparciu o rozbudowane i zmieniające się przepisy, co często budzi spore obawy klientów. Dbamy o to, aby je rozwiewać i udowadniamy, że dzięki naszym usługom mogą spać spokojnie. Skorzystaj z naszej oferty i dołącz do osób, które nie martwią się o księgowość w swojej firmie. Zapraszamy do kontaktu.